O Sokolu Křemže

Tělocvičná jednota Sokol Křemže obnovila svoji činnost v roce 1998. Na konci roku 2016 měla jednota 255 členů. Více než 50% tvoří děti nebo mládež. Hned po svém vzniku se soustředila především na cvičení oddílu všestrannosti, po čase přibyly oddíly volejbalu žen a mužů, kalanetiky, stolního tenisu, taekwon-do, tenisu, orientačního běhu.

Sportovat mohou naši členové v tělocvičně základní školy. V roce 2003 jsme vybudovali nový otevřený sportovní areál s hřišti pro volejbal, nohejbal, tenis a lehkou atletiku s umělým povrchem.
K nově vybudovanému sportovnímu sálu pro cvičení areobiku, tanců, úpolových sportů či stolního tenisu, modernímu sociálnímu zázemí přibyla v květnu 2013 také nová nářaďovna.

Aktuality

Závěr cvičebního roku

V příštím prvním červnovém týdnu se všichni sejdeme na posledním cvičení ve středu 05.06.2024 od 17:00 hodin na hřišti na Němcalce.…

Barevný minivolejbal

V neděli 26. května 2024 odehráli chlapci a děvčata z TJ Sokol Křemže poslední turnaj v této sezóně, který se…

U nás si každý najde svoje – rodiče a děti, dospělý i senior.

Jsme nezisková organizace, která nabízí sportovní vyžití široké veřejnosti bez rozdílu věku i tělesné zdatnosti. Naší hlavní činností jsou pravidelná cvičení zaměřená buď na všeobecnou tělesnou průpravu (cvičení na nářadí, míčové hry apod.), nebo se můžete přihlásit do některého z našich sportovních oddílů. Všechna cvičení vedou školení cvičitelé.

Užijte si společně se svým dítětem odpoledne

Cvičení rodičů s dětmi

Cvičení rodičů s dětmi nabízí rodičům aktivní odpočinek a jejich dětem všeobecný pohybový rozvoj a možnost navázaní nových kontaktů.

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů – aktivní pohyb, působení na smysly, sociální kontakt a další. Cvičení rodičů s dětmi je ideální aktivitou, která působí na psychomotorický vývoj dětí a pomáhá dětem začleňovat se do kolektivu.

Cvičení všestrannosti pro děti a mládež

Dítě v pohybu – zdravé dítě

V oddílech rozdělených podle věku cvičenců nabízíme pestré sportovní vyžití pod dohledem vyškolených cvičitelů.

Základní náplní je obvykle rekreační forma sportovní gymnastiky a atletiky, kterou volíme pro rovnoměrné zatížení všech svalových skupin s důrazem na rozvoj obratnosti, rozvoj motorických dovedností a koordinace pohybu.

U nejmenších dětí je důležité také postupné zvládnutí základní kázně a soustředění na činnost, které děti využijí nejen při cvičení, ale i při nástupu do školy.

Gymnastické a atletické závody

Účast dětí na župních závodech

Soutěživost je přirozená lidská vlastnost a děti si na pravidelných soutěžích všestrannosti mohou zacvičit spolu s ostatními cvičenci z jiných oddílů a porovnat svou výkonnost.

V průběhu celého připravujeme děti na župní závody ve všestrannosti (sportovní gymnastika, atletika, plavání a šplh), které se konají v Písku nebo Strakonicích, s možností postupu do celorepublikového kola konaného v Praze.

Sportovní zařízení

Tělocvičná jednota SOKOL Křemže je majitelem otevřeného sportovního areálu „Němcalka“. Ten se nachází uprostřed Křemže v těsné blízkosti budovy školy. V areálu jsou dvě hřiště pro volejbal či nohejbal, jedno tenisové hřiště, kurt pro plážový volejbal a atletická běžecká dráha s doskočištěm skoku dalekého.

Velkou výhodou jsou umělé povrchy většiny sportovních ploch, které umožňují téměř celoroční provoz. Od jara roku 2010 je k dispozici nové sociální zázemí.

Od dubna 2011 je v provozu také nový sportovní sál pro stolní tenis, cvičení aerobiku nebo jiné pohybové aktivity. Je dokončena též výstavba nových šaten, od roku 2013 pak také nová nářaďovna s místem pro uschování jízdních kol.

Celý sportovní areál mohou mimo domácích sportovců využívat například také hosté ubytovny. Naším cílem je vytvořit zázemí pro soustředění různých sportovních oddílů, pobyt školních výletů nebo škol v přírodě.