Výstavba objektu tenisového zázemí je již téměř u konce.

Hotové jsou oba objekty, v nichž se nachází sklad pro údržbu kurtů, potřebná šatna, toalety, sprcha a také malá klubovna. Ve stínu a z prostoru krytého střechou lze sledovat hru na obou hřištích, ale po otevření velkých vrat také přilehlé travnaté hřiště na druhé straně objektů zázemí. V tuto chvíli zbývá mimo posledních administrativních kroků ještě připojení objektu na elektrickou síť. V dohledné době by měla zmizet také buňka starého skladu a snad by se mohlo začít uvažovat o revitalizaci tak pěkného parku v Sokolské ulici.

Vybudované nové zázemí nejenom zvýší kulturní úroveň sportoviště, ale také umožní konání různých tenisových zápasů a soutěží, které jsou bez něj těžko realizovatelné.

Stavba zázemí byla zahájena na konci roku 2021. Začátku stavby předcházel vysoký nárůst cen stavebních materiálů a prací. Zpočátku předpokládaná cena při prvních úvahách o stavbě se zvýšila na více než dvojnásobek. Protože návrat k původním cenám nebyl příliš reálný, rozhodli jsme se po delších úvahách a diskusích stavbu zahájit. K realizaci stavby nám pomohly především dvě dotace, první ve výši 550 tisíc v roce 2021 a druhá ve výši 560 tisíc v roce 2022. Obě dotace byly získány z fondů Jihočeského kraje a dokázaly pokrýt přibližně 55% celkových nákladů. K rozhodnutí zahájit stavbu přispěla také půjčka městyse Křemže ve výši 800 tisíc, kterou nyní budeme postupně po dobu pěti let splácet. Ke snížení ceny stavby přispěli také někteří členové oddílu tenisu využitím vlastních řemeslných dovedností nebo jen zapojením do některých prací.

Martin Janda